all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
Адрес на управление
България
7500 Силистра
ул. Москва 85 Б 12

Адрес производство
България
7500 Силистра
ул. Тутракан 4
Тел./факс 086 831 117
Email: silmet@mbox.contact.bg

089 912 82 77 Атанасов
089 750 06 93 Димитров