all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
Фирмата предлага на пазара четири модела стружкови транспартьори -
ТСЛ31, ТСЛ38,ТСЛ50 и ТСЛ63 със стъпка на металната шарнирна лента
31,75 мм, 38,1 мм, 50,8 и 63 мм. С богатата гама от транспортьори /над
5000 варианта на ширини, дължини и височини/ изцяло се покриват
изискванията на съвременните металорежещи машини за
стружкоотвеждане.
Фирмата предлага на пазара култиватори - окопни и за слята обработка,
тороразпръсквачки и зърнотоварачи. Като допълнителни принадлежности към
окопните култиватори се предлагат и торовнасящи апарати.
Фирмата предлага на пазара отрезни машини за профилни материали от чени
метали.
С абарзивен диск - ОМА300
С циркулярен диск - ОМЦ300 и ОМС 301