all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
Download
Фирмата произвежда:
- Култиватори за слята обработка - навесни 3 и 4
метра, навесни 7 и 8 метра с крила.
- Зъбни брани - леки, средни и тежки.
- Култиватори окопни.
- Торовнасящи апарати за окопни култиватори
- Зърнотоварачи 7 и 15 т/час -5,2 метра дължина, 15
т/час - 8 и 10 метра дължина.
- Тороразпръсквачки навесни- еднодискови и
двудискови, с дозатори и без дозатори, от 350-1000
литра.

За повече информация, снимки и
технически данни, моля пишете ни на
електронната поща.