all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
- Технически данни -
Циркуляри
- Технически данни -
Абразивна мешина
- Паспорт ОМА300
- Паспорт ОМС300
- Паспорт ОМС301

Download
ОМС300 - Циркулярната отрезна машина е предназначена за
отрязване на тръбни и профилни материали от черни и цветни
метали. Максимален диаметър при право рязане ф100 мм, и
диапазон на рязане под ъгъл от-45 до +60 градуса.
ОМС301- Циркулярната отрезна машина е предназначена за
отрязване на тръбни и профилни материали от черни и цветни
метали. Максимален диаметър при право рязане ф85 мм, и диапазон
на рязане под ъгъл от-45 до +45 градуса. ОМС301 има по-малки
възможнжсти от ОМС300, но това е за сметка на по-висока
стабилност и възможност за използване при по големи натоварвания
ОМА300 - Абразивната отрезна машина е предназначена за
отрязване на тръбни и профилни материали от черни метали.
Максимален диаметър при право рязане ф75 мм, и диапазон на
рязане под ъгъл от-45 до +45 градуса.
За повече подробности вижтехническите данни