all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
Download
ТСЛ31-със стъпка на веригата 31,75 мм. Използва се за
окомплектоване на програмни машини даващи малко количество
начупени стружки - обработващи центри
ТСЛ38 -със стъпка на веригата 38 ,1мм. Използва се за
окомплектоване на програмни машини даващи не голямо
количество както начупени така и дълги стружки - обработващи
центри, малки пржгромни стругове
.
ТСЛ50-със стъпка на веригата 50,8 мм. Използва се за
окомплектоване на програмни машини даващи голямо количество
както начупени така и дълги стружки. Безпроблемно се справя и с
намотани на кълбо дълги стружки.
ТСЛ63-със стъпка на веригата 63 мм. Използва се за
окомплектоване на програмни машини даващи голямо количество
както начупени така и дълги стружки. Безпроблемно се справя и с
намотани на кълбо дълги стружки. Транспортьорът има и вариант с
ниска приемна част, за да боде приложим и при машини с
по-ниски корпуси
За повече подробности виж брошурата