all rights reserved to Silmet Ltd - 2007
Произвежданите от фирмата изделия могат да се
разделят на 3 основни групи

::Стружкови транспортьори
::Отрезни машини
::Селскостопанска техника
Фирмата пусна на пазара
транспортьор със стъпка
на металната шарнирна
лента 50.8 мм.
Скоро фирмата ще пусне
на пазара метална
шарнирна лента със
стъпка 63,5 мм и
дебелина на плота
2,5 мм. С зключителната
си здлавина ще бъде
подходяща за работа при
тежки условия - голямо
натоварване, наличие на
удари и т.н.
Фирмата проектира и
пусна в производство
собствена конструкция
теглителна верига със
стъпка 63 мм, с
подобрени якостни
параметри и повишена
дълговечност.

Новини